MI IS VALÓJÁBAN A CSALÁDÁLLÍTÁS?


A kérdésre a választ másként kell megfogalmazzuk annak, aki már foglalkozott a lélek, az elme dolgaival vagy bármiféle holisztikus témával és másként annak, aki számára ez a fajta gondolkodás, megközelítés teljesen újszerű. Megpróbálom azonban egyszerűen és érthetően megfogalmazni, figyelembe véve a személyes, csodálatos tapasztalataimat is.


  

A legegyszerűbb, egymondatos definició talán így hangzik: A Családállítás a transzgenerációs blokkok oldása.


Bert Hellinger, a módszer atyjának szavaival élve: az ember életének forgatókönyve nagyon gyakran az egyik családtagjának a sorsát írja le, akivel a most élő ember forgatókönyve a család kollektív lelkiismeretének hatására kapcsolatba került.


A Családállítás inkább nevezhető filozófiának, mintsem terápiás módszernek.

Olyan filozófikus megközelítés, melyben nem egyénként fókuszálunk egy Emberre és a Sorsára, hanem nemzedékeken átívelő transzgenerációs kontextusban látjuk, s viszgáljuk őt, s az életében adódott “problémákat”.

Célunk a családi rendszerek mögött meghúzódó rejtett dinamikák felfedése. Ezzel a csodálatos módszerrel felismerhetjük, hogyan alakítja életünket az  - általunk akár nem is ismert - őseink traumatikus öröksége.


Ha képesek vagyunk felismerni, hogy egy rendszer részei vagyunk, fókuszunk az egyénről, az ő tetteiről a család dinamikájára kerül.

Családtagjaink történetének, múltjának, sorsuk jelentős traumáinak megismerése és megértése révén képesek  leszünk békét kötni önmagunkkal. Felismerhetjük, hogy a sebeink gyógyításának kulcsa leginkább nem a saját élettapasztalatainkban, hanem a szüleink, nagyszüleink, sőt dédszüleink vagy még régebbi generációk tapasztalataiban kereshetjük. Meglátva őseink problémáit, harcait, beláthatjuk, hogy a sajátnak vélt fájdalmaink valójában be nem hegedt kollektív sebek.

Fentiek tudatában egészen másként nézhetünk önmagunkra és a saját Sorsunkra, s ez a látásmód új dimenziót ad gyógyulási folyamatainknak.

Közelebb kerülve önmagunkhoz, légiesnek, egésznek érezhetjük magunkat, önmagunk számára is valódibb, hitelesebb énünket tapasztahatjuk meg.

A hagyományos terápiák jellemzően a múltban keresik a megoldást, nincs ez másként a családállítással sem. De itt nem cél ott elidőzni, felbolygatni a traumákat, inkább  az Elfogadás, az Alázat és a Tisztelet a legfontosabb kulcsszavak. Képessé válunk magunk mögött hagyni ősrégi történetek mázsás súlyát, hogy végre kézbe vehessük az életünket és magunk alakíthassuk a saját Sorsunkat.